Startup Coaching : สตาร์ทอัพทีมปันกันจอด ตอน 2

11 May 2018 Startup Coaching

พบกับภารกิจที่โค้ชมน ส่งทีมปัน กัน จอด ไปเรียนรู้เรื่อง Marketing online กับผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้คอนเซปต์ Smart City เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างเข้าใจง่าย

Loading...