Startup Nation : Startup Thailand 2019

6 กรกฎาคม 2020

การจัดงาน Startup Thailand 2019 ภายใต้แนวคิด Startup Nation ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งพร้อมระบบนิเวศที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ในฐานะประเทศไทยให้การสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อนนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Global Startup Hub ของภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

การจัดงานกำหนดจัดขึ้น 5 วัน สู่สถานที่ 9 แห่ง เพื่อแสดงศักยภาพย่านนวัตกรรมกรุงเทพ (Bangkok Innovation Corridor) และเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ระบบนิเวศมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงานในรูปแบบที่ตัวเองถนัด ณ สถานที่ของตัวเอง ทั้งยังรวมพลังสตาร์ทอัพชั้นนำของประเทศไทยและระดับโลกมากกว่า 500 สตาร์ทอัพ รวมถึงหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายความร่วมมือจาก 40 ประเทศ อีกด้วย สำหรับใครที่พลาดโอกาสไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางเราได้จัดทำหนังสือสรุปสาระสำคัญของงาน Startup Nation : Startup Thailand 2019 สามารถอ่านเนื้อหาได้แล้วที่นี่

LAY01031
AK4_2157
AK4_2288
AK4_2074
DSC_6365
PIT_6459
PIT_6947
TI0_4788
RC2_7583
PICO_236
previous arrow
next arrow
LAY01031
AK4_2157
AK4_2288
AK4_2074
DSC_6365
PIT_6459
PIT_6947
TI0_4788
RC2_7583
PICO_236
previous arrow
next arrow